« Teresa Tova, Montreal, Canada, Oct 16 | Main | Diaspora, Queens, NY, Oct 16 »

Nussbaum Trio, Copenhagen, Denmark, Oct 16

Koncert i København : "Trio Klezmer" optræder LIVE Tid : Torsdag d. 16. oktober kl. 21:00

Sted : Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 N
Entré : kr. 30,-

Oplev musikken i et nyt lys : Channe Nussbaum og Øyvind Ougaard optræder sammen med klarinettisten Bjarke Kolerus, som på denne aften er afløser for Mette Smidl.

Bjarke Kolerus tilhører det første kuld af musikere, der afsluttede uddannelsen på Det Danske Folkemusikkonservatorium i 2002. Han har studeret klezmer i USA og indgår herhjemme i mange konstellationer, -bl.a. med sit eget band "The Premium Klezmer Kentucky Boys" og i "Copenhagen Klezmer". Og han er ikke bange for bolden, når den kommer ! På denne aften stiller han frygtløst op som det tredie hjul i Trio Klezmer, -som afløser for Mette Smidl og ved siden af Nussbaum & Ougaard. Der er hermed lagt op til en eksplosiv aften, hvor gnisterne nemt vil kunne komme til at fyge om ørerne på de tilstedeværende tilhørere.

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)