« Metropolitan Klezmer + Los Mas Valientes, NYC, Apr 21 | Main | Massel-Tov, Markt Indersdorf, Germany, Apr 23 »

Nikitov, Amsterdam, the Nethlands, Apr 22

Nikitov

22-04 Amsterdam Het Paleis van de Weemoed diner en muziek vanaf 19.00

Voor andere data van Nikitov concerten of voor het bestellen van een cd,
kijk op www.nikitov.com

Zang: Niki Jacobs
Viool Jelle van Tongeren
Gitaar Adam Good
Contrabass Jason Sypher

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)