« World Music, London, UK, Nov 28 | Main | 18. JÜDISCHE KULTURTAGE MÜNCHEN, Munich, Germany, Nov 14-28 »

Teresa Tova, Tillburgh, Holland, Nov 28

Teresa Tova in concertTeresa Tova in concert

november 28th 8 pm.
concert @ Tillburgh
theatre Zaal 16
Holland

In dit concert weven drie zeer begaafde en ervaren artiesten een kleurrijk tapijt van joodse muziek, verhalen en drama, in combinatie met jazz en wereldmuziek. . Theresa Tova (Ca) - zang, Frederic Manoukian (Fr) - piano, Tjitze Vogel (Nl) - contrabas. Improvisatie speelt bij hen een belangrijke rol.

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)