« Musial Melave Malka, Chicago, IL, Jan 22 | Main | Yiddishe Cup, Ann Arbor, MI, Jan 22 »

Nussbaum - Smidl - Ougaard, Copenhagen, Denmark, Jan 22

Årets første klezmerkoncerter "Nussbaum - Smidl - Ougaard" optræder LIVE I denne uge 2 koncerter i Kbh.området :

Fredag d. 21. januar kl. 21:00 (Entré kr. 30,-) :
Kulturhuset, Kapelvej 44, 2200 N
www.kapelvej44.dk

Lørdag d. 22. januar kl. 20:00 (Entré kr. 30,-) :
Verdens Café Mandela, Halmtorvet 13 B, 1700 V
www.kulturstaldene.dk

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)