« Free Open House for Brooklyn, NY Klezmer Workshop, Apr 14 | Main | Red Yiddish Salon, Los Angeles, CA, Apr 14 »

Musica Troyka, Copenhagen, Denmark, Apr 14

Torsdag 14. april kl. 19.30
Koncert og fortællinger om Klezmermusik

Musica Troyka
Entre: 40 kr.
Kvarterhuset
Jemtelandsgade 3
2300 København S

Billetter kan reserveres på tlf. 82 32 55 32

Sofia Kuperman - sang,
Mogens Rasmussen - viola da gamba,
Cecilia Rasmussen - blokfløjte

Vi synger og spiller ægte jødisk folkemusik.
Til hver sang knytter der sig en kort introduktion.
Vi fortæller om sangenes kulturelle og historiske baggrund og giver dermed et farverigt og stemningsfuldt billede af det gamle, jødiske univers.

Jødisk univers i sang og musik

Jødisk folkemusik rummer mange stærke følelser. På den ene side længsel, smerte og pessimisme. På den anden side stor livsglæde, håb og optimisme. Tit går alle disse følelser op i en højere enhed og giver på den måde udtryk for livets mange farver og nuancer.

Gennem sang og musik afspejler vores musikalske repertoire traditionelt jødisk liv i Østeuropa før krigen og Holocaust.

Hjemmesider - koncert www.kirkekoncert.dk/musica_troyka.htm
Hjemmeside - foredrag: sogneaften.com/sofia_kuperman.htm

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)