« Charming Hostess w/Fred Frith and more, Oakland, CA, Sep 8 | Main | Klezmeritis, Melbourne, Australia, Sep 9-10 »

Trio Klezer, Frederiksberg, Denmark, Sep 8

Trio Klezmer nu på Frederiksberg
"Nussbaum - Smidl - Ougaard" optræder LIVE
Endda i optimale omgivelser, -nærmere bestemt :

Sted : Bartof Café, Ndr. Fasanvej 46, 2000 F, tlf. 38 86 90 67
www.bartofcafe.dk

Tid : Fredag d. 8. september kl. 21:00 (entré 50,-)

Trioen er gået igang med forarbejdet til den næste CD. Og for tiden afprøves forskelligt materiale på live-scenen. Der vil således blive mulighed for at høre noget af den kommende udgivelse INDEN den er indspillet. Og det er jo slet ikke så tosset. Og som om det ikke var nok, fremføres også nogle smags-prøver fra Channes dansksprogede CD "Hvis det ikke er kærlighed". Ende-lig kan det ikke tydeligt nok understreges, at Bartof jo byder på de aller fornemste muligheder for at komme helt tæt ind på livet af musikken. Og har man aldrig før været på Bartof, er dette jo en oplagt mulighed for at indhente det forsømte. Vi siger : Vel mødt! Der bliver gang i den, -som sædvanlig!

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)