« Massel-Tov, Aichach, Germany, 21 Oct | Main | "The Celluloid Closet of Yiddish Film", Seattle, WA, Oct 22 »

Nussbaum - Smidl - Ougaard, Copenhagen, Denmark, 21 Jan 2006

Trio Klezmer på hjemmebane!
Oplev "Nussbaum - Smidl - Ougaard" LIVE
På selve scenen, hvor det hele startede :

Lørdag d. 21. oktober kl. 21:00 :
Kafcaféen, Skindergade 3, 1159 K
www.cafeteatret.dk

Ja, det var faktisk Kafcaféen, der dannede rammen, da trioen for nogle år siden fandt sin form og høstede sine første små succes´er. Siden da er det blevet til mange koncerter her på stedet. Koncerter som altid har haft noget særligt over sig. Og endnu en gang er underskønne Mette Smidl og ditto Channe Nussbaum nu klar til at udfolde sig musikalsk i en grad, så englene synger, og så selv de største og stærkeste buldrebasser på herre- siden må kalkulere med risikoen for at få en tåre i øjenkrogen! Også Ø. Ougaard melder sig parat til at give den én over nakken, og dermed kan det hele hurtigt udvikle sig til en medrivende aften, hvor gnisterne vil fyge på det ellers så hyggelige spillested, og hvor alle følelser må forventes at komme i spil. Vel mødt på Kafcaféen d. 21. oktober!

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)