« KlezKanada present The Klez Dispenser's, Montreal, Quebec, Nov 25, 2007 | Main | Massel-Tov, München, Germany, Nov 26, 2007 »

Alicia Svigals & Pete Rushefsky, Antwerpen, the Netherlands, Nov 25, 2007

Alicia Svigals, viool
Pete Rushefsky, cimbaal

Alicia Svigals, meestervioliste van de Jiddische muziek uit New York, brengt (begeleid op cimbaal) vergeten repertoire van het Oost-Europa van weleer. Muziek die klinkt bij alle belangrijke momenten van het joodse leven.

Friday , November 23, 2007 – Concertgebouw (Amsterdam)
Saturday, November 24, 2007 – RASA (Utrecht)
Sunday, November 25, 2007 – Zuiderpershuis (Antwerpen)

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)